Správa nemovitostí

Správa obecních, družstevních a SVJ nemovitostí a domů.

Provádíme veškerý servis spojený se správou nemovitostí, bytové i nebytové prostory, bytů, správu budov, úřady a státní budovy.

Zajištujeme běžné údržby a oprav společných částí domu v souladu s pokyny SVJ a družstva. Provádíme kontroly, zkoušky a revize elektro, plynu, výtahů, hromosvodů, hasících přístrojů, hydrantů a dalšího technického zařízeni domu v souladu s příslušnými platnými předpisy.

Zajištujeme vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění.